Opinia psychologicznA

Opinia o dziecku zawiera diagnozę postawioną przez psychologa.

Zostają w niej wskazane  indywidualne potrzeby dziecka, optymalne warunki rozwoju oraz formy wsparcie. Opinia zawiera również opis mechanizmów wyjaśniających zachowanie i funkcjonowanie dziecka.
Proces przygotowania opinii składa się z kilku etapów: 
– konsultacja psychologiczna,
– badania/ testy,
– profesjonalna analiza i opisanie wyników,
– przekazanie Klientowi opinii psychologicznej.

Ważne informacje

1 spotkanie trwa 50 min, czas realizacji: do 14 dni.
W przypadku potrzeby sporządzenia opinii psychologicznej w terminie krótszym niż 7 dni,
dopłata 25% do ceny podstawowej.

900 zł

PAKIET PODSTAWOWY

1200 zł

PAKIET STANDARD

1500 zł

PAKIET PREMIUM

1

Konsultacje

Wspieram rodziców
w trudnych dla nich sytuacjach związanych z rodzicielstwem,
a także w sytuacjach rozwodu/rozstania.

2

Warsztaty i szkolenia

Prowadzę szkolenia i warsztaty dla rodziców mających wyzwania wychowawcze, a także dla profesjonalistów pracujących z dziećmi.

3

Opinie psychologiczne
Opinia o dziecku zawiera diagnozę postawioną przez psychologa. Zostają w niej wskazane indywidualne potrzeby dziecka, optymalne warunki rozwoju oraz formy wsparcie.