temperament dziecka daria sumińska

Temperament, a wychowanie dziecka

Temperament to temat, od którego zaczynam wiele szkoleń i konsultacji. Myślę, że to baza, o której warto wiedzieć więcej, by zrozumieć zachowanie drugiego człowieka, a przede wszystkim tego małego człowieka – dziecko. 
Z poniższego wpisu dowiecie się czym jest temperament i jaki ma wpływ na zachowanie dziecka, a tym samym na sposób jego wychowania.

Jeszcze do niedawna  uważano, że osobowość człowieka jest zdeterminowana tylko i wyłącznie przez doświadczenia, zwłaszcza te wyniesione z domu rodzinnego. Uważano, że wychowanie dziecka ma kluczowe znaczenie.

Wiele dziecięcych zachowań nie jest jednak przejawem złego wychowania albo nieradzenia sobie rodziców, ale jest przejawem właśnie temperamentu danego dziecka.

Obecnie wiadomo, że ludzie rodzą się ze swoim temperamentem, tak jak z określonym kolorem oczu i włosów. Rodzą się z temperamentem, który jest unikalnym zestawem względnie stałych cech. Od temperamentu zależy zachowanie dziecka, odbieranie przez nie pewnych bodźców, postrzeganie świata i jego motywacje.

Temperament to siła, która rządzi człowiekiem.

Temperament jest wrodzony, naturalny i trwały.

Najważniejsze jest to, że ludzie różnią się od siebie.

 

Każda próba zmiany temperamentu jest po prostu niemożliwa, na szczęście. Oczywiście pewne modyfikacje mogą zakończyć się względnym powodzeniem – będzie to jednak tylko wypaczenie na powierzchni temperamentu.  

temperament dziecka
Temperament to siła, która rządzi człowiekiem.
Kiedyś przeczytałam: „Spiłuj kły lwa, a nie uzyskasz kota domowego, tylko bezzębnego lwa”. Myślę, że ten przykład doskonale obrazuje czym są wszelkie próby zmiany temperamentu.

 

Wszelkie próby zmiany człowieka są skazane na niepowodzenie i wyrządzają więcej szkód niż pożytku.

Dwóch amerykańskich psychiatrów, Thomas i Chess prowadzili wieloletnie badania nad temperamentem. Na podstawie prowadzonych obserwacji wyodrębnili 9 cech temperamentu, które zdecydowanie determinują zachowanie dzieci.

temperament dziecka
Tabela: 9 wymiarów temperamentu wg Thomasa i Chess, na podst. „Psychologia” J. Strelau, D. Doliński

Są dzieci, które od urodzenia miały drzemki regularnie co 4 godziny. Są również dzieci, które nigdy nie spały o stałych porach.

Są zatem dzieci, które bez większych trudności przystosowują się do zmian. Są również dzieci, które potrzebują więcej czasu na adaptację do nowych warunków.

Biorąc pod uwagę wskazane w tabeli powyżej cechy temperamentu, to co często nazywane jest innym, złym, trudnym czy niegrzecznym zachowaniem, jest po prostu wrodzoną predyspozycją danego dziecka.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, jaki dane dziecko ma temperament. Dziecko do prawidłowego rozwoju i optymalnego funkcjonowania potrzebuje dopasowanego środowiska i wpierającego dorosłego. Tak rozumiane wychowanie dziecka ma kluczowe znaczenie.

Znając temperament dziecka, łatwiej nam dorosłym zapewnić dziecku optymalne dla niego środowisko, które będzie wspierało jego rozwój i funkcjonowanie na co dzień.

Najistotniejsze jest dopasowanie wymagań i oczekiwań dorosłych (rodziców, nauczycieli, opiekunów) do możliwości danego dziecka. Prawidłowy i harmonijny rozwój malucha jest zdeterminowany właśnie odpowiednim dopasowaniem.

Akceptuj i wspieraj, a nie oceniaj i zmieniaj.

O temperamencie przeczytacie również na: Wymagające.pl
Zapraszam do lektury innych wpisów z kategorii wychowanie dziecka https://potrzebydziecka.pl/category/wychowanie-dziecka/

Autorem zdjęć użytych w artykule jest: Światłoczułość – fotografia

Comments are closed.